πŸ‘₯Altcoinist Team

Christian Andsberg Co-founder, Chief Executive Officer https://www.linkedin.com/in/christianandsberg/ https://twitter.com/andzberg

Mate Tokay Co-founder, Chief Strategy Officer https://www.linkedin.com/in/matetokay/ https://twitter.com/MateTokay

Silur (Abraham Endre) Co-founder, Lead Developer https://www.linkedin.com/in/silur/ https://silur.me/index https://github.com/Silur https://bitcoinist.com/interview-with-abraham-endre-aka-silur-early-ethereum-dev-and-blockchain-pioneer/

Konstantin Sebeo Co-founder, Head of Research https://www.linkedin.com/in/konstantin-sebeo-791247163/ https://twitter.com/KonstantinSebeo


Pedro Pinho Product Manager https://www.linkedin.com/in/pfspinho/

Alexandra Harapko Product UI/UX & Graphic Designer https://www.linkedin.com/in/aharapko/

Mikhail Savich Full-Stack Developer https://www.linkedin.com/in/mikhailsavich/

Mert Can Muftuoglu Marketing Lead https://www.linkedin.com/in/mertcanmuftuoglu/

Furkan Aktaş Growth Marketing https://www.linkedin.com/in/furkanakta%C5%9F/


Austin Scheiberlich Token Economic Design, Game Theory https://www.linkedin.com/in/austin-seiberlich-164a2a232/

Acheron Trading Market Maker https://acherontrading.com/

EnigmaFund Advisor https://www.enigma-fund.com/

Coco (Founder of TOSHI) Advisor https://twitter.com/CocosLair

Aleksander Herforth Rendtslev Advisor - Explore Capital https://www.linkedin.com/in/aherforth/

Thomas Mcleod Advisor - Explore Capital https://www.linkedin.com/in/tmcleod3/

Jordan Topoleski Advisor - Explore Capital https://www.linkedin.com/in/jtopoleski/

Kelman PLLC Legal https://kelman.law/

Meta Law Legal https://www.metalaw.ca/

Last updated